Renowacje zabytków i kamienic

Plac Staszica 16 we Wrocławiu
Plac Staszica 22 we Wrocławiu
Plac Staszica 24 we Wrocławiu
Plac Staszica 28 we Wrocławiu
Ulica Kołłątaja we Wrocławiu
Ulica Poniatowskiego we Wrocławiu
Ulica Poniatowskiego 3a we Wrocławiu